Dấu ấn thời gian

DIDI Travel đã trở thành một điểm đến của mọi người trong nước và ngoài nước, bởi ở đây có sản phẩm du lịch đa dạng , dịch vụ chất lượng, an toàn và đặc biệt là sự khác biệt được didi Travel đặt lên hàng đầu.

Phát triển
Bền vững

DIDi Travel đặt cho mình sứ mệnh "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người", với 4 thương hiệu DIDI Kids, DIDI Free & Easy , DIDI Holiday và DIDi adventure.

Văn hoá doanh nghiệp

DIDI Travel là nơi tập trung những con người ưu tú của Dân tộc Việt Nam và các bạn đồng nghiệp Quốc tế – những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp.

Triết lý kinh doanh

Gắn các giá trị văn hóa bản địa với hoạt động kinh doanh tạo ra chuỗi giá trị mang thương hiệu của DIDI Travel, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Mục tiêu doanh nghiệp đồng hành với xã hội, cộng đồng…

Môi trường và cộng đồng

DIDi Travel với môi trường. Với mục tiêu phát triển bền vững, trường tồn theo thời giơn DiDi travel hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá xây dựng sản phẩm và dịch vụ. Những sản phẩm du lịch được DiDi Travel chú trong quá trình xây dựng sản phẩm và dịch vụ….

DIDI TRAVEL

DIDI TRAVEL
Dấu ấn mỗi ngày

Nhiều điểm đến có sắc áo và cờ của thương Hiệu DIDI Travel đã Phụ khắp điểm đến, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm những kỳ nghỉ không bao giờ quên. Không chỉ vậy , DiDi Travel mang những giá trị bản sắc con người từng vùng miền giao lưu với nhau tạo ra những giá trị văn.

DIDI Travel đã trở thành một điểm đến của mọi người trong nước và ngoài nước, bởi ở đây có sản phẩm du lịch đa dạng , dịch vụ chất lượng, an toàn và đặc biệt là sự khác biệt được didi Travel đặt lên hàng đầu.

7 năm phát triển bền vững DIDI Travel mang trong mình sứ mệnh của người khai thác - tìm kiếm nhằm mang đến những trải nghiệm hạnh phúc cho khách hàng, đối tác, người lao động, chủ sở hữu và cộng đồng thông qua các sản phẩm và dịch vụ du lịch đẳng cấp chất lượng vượt trội và trường tồn theo năm tháng. Góp phần nâng cao vị thế đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, làm đẹp, làm giàu cho tổ quốc và đưa Việt nam trở thành điểm đến hấp dẫn của thế giới.