• Tôn chỉ và hành động:Tạo ra những sản phẩm dịch vụ có chất lượng tối ưu, mang lại sự hài lòng cho khách hàng ở mức độ cao nhất.Hành động:
  • Lấy nhu cầu và mong muốn của khách hàng làm trung tâm
  • Đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và giải quyết các vấn đề lo lắng của khách hàng một cách tối đa nhất, triệt để nhất, hiệu quả cao nhất.
  • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất với khách hàng.
  • Không ngừng nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới.
  • Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng với nhiều nội dung hấp dẫn, thiết thực, đảm bảo quyền lợi và gia tăng lợi ích cho khách hàng.
  • Xây dựng và đồng hành cùng khách hàng trong các chương trình thiện nguyện, xã hội, hướng đến cộng đồng, các chương trình bảo vệ môi trường.